Smok i Feliksa Boczkowskiego takie nazwy noszą dwie nowe komory lecznicze podziemnego uzdrowiska w Kopalni Soli Wieliczka. Dołączyły one do już działających komór Jeziora Wessel i Stajni Gór Wschodnich, z którymi sąsiadują. Pierwsi kuracjusze będą mogli z nich skorzystać już w drugiej połowie czerwca tego roku. Smok i Boczkowski są położone na głębokości 135 m. Pierwsza z nich pochodzi z lat 30. XIX wieku (z tego okresu pochodzą mapy kopalni potwierdzające istnienie tej komory), powstała ona na skutek eksploatacji wyrobiska soli spiżowej i do dziś pozostały w niej ślady po odbitych solnych bryłach (tzw. Kłapciach). Nazwa tej komory pochodzi od sąsiadującej z nią poprzeczni Smok. Komora Feliksa Boczkowskiego jest młodsza pochodzi z początku XX wieku i powstała na skutek stosowania zupełnie innej metody pozyskiwania solanki. Komora ta powstała tzw. metodą natryskową. Na skutek zastosowania tej metody woda wypłukująca sól stworzyła niezwykle malowniczą przestrzeń, która do 12 czerwca 2014r widniała na kopalnianych mapach pod nazwą III/232 (obecnie Komora doktora Feliksa Boczkowskiego).
Smok został urządzony jako sala kinezyterapii wyposażona w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz nowoczesne inhalatorium, Boczkowski został przystosowany do wypoczynku i edukacji.
Tablicę pamiątkową w komorze Boczkowskiego odsłonili prezes Kopalni Soli ?Wieliczka? Kajetan d?Obyrn oraz doktor Krzysztof Czarnobilski, ordynator oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii szpitala MSW w Krakowie.

Fotorelacja:

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce