Czy to groźba? W pewnym sensie tak. Zbliża się pełnia sezonu turystycznego a nasz piękny Kraków kompletnie nie jest na to przygotowany. Mury krzyczą wulgaryzmami, zioną nienawiścią i doprowadzają do szału część mieszkańców. Zbyt małą część. Bo gdyby każdemu to przeszkadzało, w naszym mieście nie można by było znaleźć bazgrołów, bądź zdarzałyby się one sporadycznie. Tymczasem są ulice, na których budynek bez bazgroła to rzadkość. Dlaczego tak jest? Zawiodła edukacja. Zarówno ta szkolna jak i domowa. Młodzi ludzie, którzy masakrują elewacje budynków…
NIE!!!! MY MÓWIMY NIE!!!

Dlatego właśnie powstał projekt „Kocham Kraków… Ale nie taki” i pomysł nagradzania Front Maliną właścicieli/administratorów budynków, którym obojętny jest wygląd naszego miasta.
Pomysłodawcami Front Maliny są Pogromcy Bazgrołów.

Ktoś może stwierdzić, że to walka z wiatrakami, że nie warto. To bzdura. Są ludzie, którym zależy i będą walczyć z oszpecaniem miasta.
Dowodem na to jest dzisiejsza akcja Straży Miejskiej.
Oto komunikat, jaki dostaliśmy dziś rano:

Dwaj wandale ujęci w centrum Krakowa
Zniszczone elewacje kilku kamienic oraz kontenery do segregacji odpadów to efekt rajdu wandali po Starym Mieście. Dwaj sprawcy dewastacji zostali ujęci dziś przed 6 rano dzięki szybkiej interwencji strażników miejskich, którzy zostali powiadomieni przez czujnego mieszkańca. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono farby w spreju, którymi prawdopodobnie nanoszone były pseudokibicowskie napisy. Na miejsce wezwano policję, której przekazano ujętych mężczyzn. To kolejna w ostatnim czasie interwencja strażników miejskich, która zakończyła się sukcesem dzięki szybkiej reakcji ze strony mieszkańców. Dlatego po raz kolejny apelujemy do krakowian, by nie wahali się zgłaszać wszelkich aktów wandalizmu na numer alarmowy 986.

Brawo! Wszyscy powinniśmy reagować i przyłączyć się do pogromców bazgrołów!

Dziś zwróciliśmy uwagę na to, że dwie kamienice  zostały uwolnione od szpecących bazgrołów, co nas niezmiernie cieszy.
Niestety, zdajemy sobie sprawę z tego, że taki stan nie utrzyma się długo.

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Warto przypomnieć, że dewastowanie cudzego mienia, a takim są elewacje budynków jest karalne.
Reguluje to Kodeks wykroczeń w Rozdziale XIV – Wykroczenia przeciwko mieniu:

Art. 124.
§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

a także kodeks karny w Rozdziale XXXV
Przestępstwa przeciwko mieniu:

Art. 288.
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nieznajomość prawa nikogo nie zwalnia od jego przestrzegania.