ETZM to inicjatywa Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: Środowiska oraz Mobilności i Transportu. Coroczna kampania ETZM, organizowana pod koniec lata, promuje zrównoważony transport miejski i ochronę środowiska. Celem tegorocznego ETZM, który odbywa się w dniach 16 ? 22 września 2016 r., jest zachęcenie europejskich władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu. 22 września kampanię zakończy Międzynarodowy Dzień bez Samochodu.
W Krakowie, w ramach tegorocznej akcji, w piątek, 16 września, zostanie zainaugurowana rozbiórka komina krakowskiej elektrociepłowni. Zapowiada się wiele atrakcji, między innymi rajdy rowerowe i warsztaty dla dzieci. 17 września wszyscy chętni będą mogli odwiedzić krakowską elektrociepłownię w ramach ‚Drzwi Otwartych’ a 20 września pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przekażą uczniom krakowskich szkół rowery miejskie z systemu KMK Bike.
Między 19 a 22 września od 11.00-17.00 po Krakowie będzie jeździł Eko-Tramwaj.
Podczas trwania ETZM, przez cały tydzień, prowadzone będą kontrole emisji spalin w pojazdach uczestniczących w ruchu drogowym na terenie Krakowa.