Kraków w obiektywie Na lodzie nie jest bezpiecznie. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy jest mroźna zima i zamarznięta woda wprost zachęca, by się po niej przespacerować. Niestety, takie pomysły mogą skończyć się tragicznie.
Mając nadzieję, że edukowanie, szczególnie młodych ludzi, może zapobiec przykrym wypadkom, na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zorganizowano konferencję dotyczącą zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Termin wydarzenia wybrano nieprzypadkowo, zbliżają się ferie – pierwsza tura województw wypoczynek rozpoczyna 16 stycznia.
Celem spotkania było wykształcenie u młodych ludzi pierwszego prawidłowego odruchu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz to, w jaki sposób bezpiecznie udzielić pomocy innym.
Obok Macieja Rokusa, biegłego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu wypadków na torze wodnym, zajęcia dla młodzieży poprowadzili specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr por. Mariusz Wąż oraz kmdr ppor. Mariusz Jankowski. Wykładowcy opowiedzieli m.in. o ratowaniu życia na morzu oraz bezpiecznym przebywaniu na akwenach śródlądowych zimą. Uczestnikom spotkania zaprezentowano sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.

Organizatorem konferencji była Grupa Specjalna Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie wsparły Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie