Kraków w obiektywie 3 marca 1941 roku, w krakowskiej dzielnicy Podgórze, Niemcy utworzyli getto żydowskie, do którego przesiedlono około 16 tysięcy żydowskich obywateli Krakowa.
Wkrótce do getta trafiło kilka tysięcy Żydów z okolic miasta. Przesiedlenia, obozy, getta, eksterminacja – to tragiczne karty historii, o których każdy wolałby zapomnieć.

W 1942 roku Niemcy przeprowadzili kilka akcji wysiedleńczych, jednakże ostateczna likwidacyjna getta rozpoczęła się 13 i 14 marca 1943 roku. 6 tysięcy mieszkańców przesiedlonych zostało wtedy do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, 2 tysiące do Auschwitz-Birkenau,  około 1 000 osób zostało zamordowanych na Umschlagplatzu getta – dzisiejszym Placu Bohaterów Getta.
W tym też miejscu, w 72 rocznicę likwidacji getta, rozpoczął się Marsz Pamięci.

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie

Kraków w obiektywie